Producenci

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie

Szukaj

ddspace.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&%20from=EN zastępującym Ustawę  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia.
Administratorem gromadzonych danych jest firma ddspace Dariusz Zeljaś działająca pod adresem 31-875 Kraków, os Dywizjonu 303 51/78.

POBIERANIE DANYCH

 1. Dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zmówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania/wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy). W trakcie rejestracji Użytkownik podaje również login oraz hasło, które powinny zostać zabezpieczone przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 2. Dane zbierane automatycznie przez pliki „cookies”, serwer lub system Google Analytics dotyczące typu przeglądarki, adresu IP, nazwy domeny, typu systemu operacyjnego, oglądanych treści, godziny odwiedzin oraz innych informacji o strumieniu danych. Dane te nie identyfikują danych osobowych Kupującego.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Powyższe dane zbierane są w celu zalogowania się do systemu i realizacji zamówienia, a także przesłania informacji marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w postaci newslettera do Użytkownika, który wyraził na to zgodę.
 2. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są głównie w celach statystycznych i analitycznych.

ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe (imię nazwisko, dane adresowe, nr telefonu) udostępniane  będą firmie realizującej wysyłkę (UPS – na specjalne życzenie Użytkownika – Kupującego może to być inna firma kurierska) oraz w przypadku wysyłki towaru bezpośrednio od producenta lub dystrybutora również tej  firmie .
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na wniosek sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu.
 3. W żadnym innym wypadku dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

PRAWO DO WGLĄDU, ZMIANY I USUNIĘCIA DANYCH

 1. Użytkownik - Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Użytkownik - Kupujący ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Celem wyegzekwowania powyższych praw należy wysłać e-mail z odpowiednią dyspozycją na adres ddspace@ddspace.pl. Osoby posiadające zarejestrowane konta mogą zrobić to samodzielnie po zalogowaniu się w zakładce moje informacje osobiste.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenie ich przed nieupoważnionym dostępem, przetwarzaniem, ujawnianiem oraz zniszczeniem przez osoby trzecie.
 2. Do środków tych zaliczamy m.in.: hasła dostępu, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób do tego uprawnionych, zobowiązanych do zachowania ścisłej poufności.